12,00 US$ - 17,00 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
12,00 US$ - 18,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
650,00 US$ - 800,00 US$/Tấn hệ mét
100.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
30,00 US$ - 50,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
2,50 US$ - 3,50 US$/Kilogram
5000.0 Kilogram(Min. Order)
900,00 US$ - 1.050,00 US$/Tấn hệ mét
22.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
550,00 US$ - 700,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.